5 stycznia

Akcja „Zima w Mieście” 2021 – Feryjne Placówki Edukacyjne

Tym, którzy zarejestrowali się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Zima w mieście”, przypominamy, że placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie z klas I-IV szkoły podstawowej (zgodnie z wytycznymi MEN).

fot. Jarek Zuzga