#СолідарнізУкраїною

Про пропозиції розміщення – (готелі, хостели, об’єкти розміщення) слід повідомити Управлінню безпеки та кризового управління – sdczk@um.warszawa.pl

Пропозиції іншої допомоги:

akotowska@um.warszawa.pl
тел. 443 22 29,
mszatkowska@um.warszawa.pl
тел. 443 22 18. 

З метою підтримки злагодженої діяльності міста у сфері допомоги громадянам України, які втікають від війни у ​​своїй країні, просимо:

Реєстрація волонтерів за адресою: www.Ochotnicy.waw.pl

Повідомлення про бажання переказати щось для біженців на електронну адресу: darczyncy@um.warszawa.pl

Заявки про квартири, приміщення, кімнати за адресою: Ochotnicy.waw.pl/mieszkania

А також слідкувати за останніми анонсами!

 

#СолідарнізУкраїною

Kolejne miejsce pomocy dla uchodźców działa przy Dworcu Wschodnim

Przy Dworcu Wschodnim uruchomiony został dziś punkt recepcyjny, stworzony przez Norwegian Refugee Council, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i miasto stołeczne Warszawa. To kolejne miejsce, w którym będą przyjmowane osoby uciekające z Ukrainy i kolejny element powstającego tu Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa Wschodnia.

W okolicy Dworca Wschodniego, przy skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Bliskiej, stanęły kolejne namioty, które posłużą ukraińskim uchodźcom. W miejscu o powierzchni około 6 tys. mkw. zorganizowanym wspólnie przez Warszawę, Norwegian Refugee Council i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej urządzony został punkt recepcyjny, który będzie w stanie przyjąć nawet do 2,5 tys. osób dziennie. W tym samym czasie będzie mogło tam przebywać 1,5 tys. uchodźców.

Za zarządzanie obiektem odpowiedzialne jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Norwegian Refugee Council, wspólnie z lokalnymi kooperatywami spożywczymi, każdego dnia zapewni 2,5 tys. posiłków dla przebywających tam osób. Przewidziane są również dodatkowe posiłki dla tych, którzy w punkcie recepcyjnym zostaną na dłużej, a także przekąski dla dzieci i dania dla diabetyków. Warszawa będzie odpowiadać za przekierowywanie przebywających w punkcie uchodźców do docelowych miejsc pobytu długoterminowego. Po stronie miasta pozostanie też udzielanie informacji i dodatkowego wsparcia – m.in. w ramach punktu medycznego i punktu wsparcia psychologicznego, które działają w natmiotach.

Apel o międzynarodowe wsparcie

Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Jan Egeland zgodzili się, że aby poradzić sobie z kryzysem uchodźczym w Europie, konieczne jest wsparcie europejskie i międzynarodowe – zwłaszcza Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oba podmioty mogą stworzyć system, który pomoże przemieścić ludność do innych lokalizacji. Sekretarz generalny NCR wskazał też, że potrzebne jest finansowanie dla długoterminowych mechanizmów koordynacji pomocy uchodźcom oraz finansowanie działań prowadzonych w Ukrainie – na rzecz osób, które chcą tam zostać lub nie mogą uciec. Wreszcie, niezbędne jest polityczne i dyplomatyczne zobowiązanie, aby zakończyć wojnę.

Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa Wschodnia

Punkt recepcyjny to kolejne miejsce utworzone w ramach Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa Wschodnia. We wtorek niedaleko dworca uruchomiony został też punkt humanitarny, za który odpowiadają Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i m.st. Warszawa. Schronienie znajdują tam osoby, które w ciągu najbliższej doby mają opuścić stolicę w ramach relokacji lub potrzebują czasu na podjęcie decyzji dotyczącej dalszych losów. Po upływie maksymalnie 24 godzin uchodźcy relokowani są do punktów pobytowych wskazanych przez miasto.

 

#СолідарнізУкраїною

Warszawa miesiąc po rozpoczęciu wojny w Ukrainie

Dzisiaj mija miesiąc od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od tego momentu liczba ludności Warszawy wzrosła o około 17 procent. Według szacunków w stolicy zatrzymało się około 300 tys. uchodźców. Miasto nadal organizuje pomoc dla osób uciekających przed wojną zza polsko-ukraińskiej granicy.

Od 24 lutego br. służby miejskie i warszawscy wolontariusze udzielili wsparcia ponad 218 tys. uchodźców. Tylko wczoraj było to ponad 6 tys. osób. Przybywający z Ukrainy mogą liczyć m.in. na informacje, miejsca noclegowe, pomoc medyczną, darmową komunikację czy wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Miejsca noclegowe i pobytowe dla uchodźców

Do tej pory z miejskiej oferty pobytu lub noclegu skorzystało niemal 41 tys. ukraińskich uchodźców. W obiektach przygotowanych przez Warszawę zakwaterowanych jest obecnie ponad 1,5 tys. osób, z czego 40 procent stanowią dzieci.

Od dwóch dni działa też punkt humanitarny przy Dworcu Wschodnim, utworzony wspólnie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i miasto stołeczne Warszawa. Schronienie znajdują tam osoby, które w ciągu najbliższej doby mają opuścić stolicę w ramach relokacji lub potrzebują czasu na podjęcie decyzji dotyczącej dalszych losów. Obok powstaje również punkt tworzony przez Norwegian Refugee Council we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca zakwaterowania, uchodźcy mogą skorzystać z miejskich autobusów. Od początku działań warszawski ZTM zapewnił 1287 kursów, przewożąc w sumie ponad 42 tys. osób. Wczoraj tym środkiem transportu do wybranych lokalizacji na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego przewieziono ponad tysiąc potrzebujących.

Pomoc w sprawach urzędowych

Od 16 marca br. ukraińscy uchodźcy mogą ubiegać się o nadanie numerów PESEL. Od tego momentu w stolicy otrzymało je 15,5 tys. osób, z czego wczoraj niemal 3 tys. Formalności związanych z nadaniem numeru PESEL można dopełnić zarówno w punktach uruchomionych w każdej z warszawskich dzielnic, jak i na Stadionie Narodowym.

Każdego dnia obywatele Ukrainy rejestrują się również w Punkcie Obsługi Obywateli Ukrainy Powiatowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy, uruchomionym 15 marca br. przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Tylko wczoraj zarejestrowano 71 osób (88 skorzystało z pośrednictwa pracy), a od momentu uruchomienia punktu – łącznie 409 osób.

Edukacja dla ukraińskich uczniów

Według szacunków, około 35 procent z przybyłych do stolicy uchodźców stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wzrost tej grupy osób widać też w stołecznych szkołach – już teraz naukę kontynuuje w nich 12,5 tys. ukraińskich uczniów. Każdego dnia przybywa tam kolejnych kilkaset osób. Rośnie też liczba oddziałów przygotowawczych w warszawskich placówkach oświatowych – obecnie jest ich ponad 120.

Informacja

Nadal działają punkty informacyjne: przy Centrum Wielokulturowym na Pradze-Północ oraz przy dworcach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Pod numerem 505 700 701 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00) dostępna jest specjalna infolinia – tylko wczoraj odebrano 750 połączeń dotyczących pomocy uchodźcom. Mieszkańcy stolicy i uchodźcy swoje wątpliwości i pytania kierują również do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Od 24 lutego br. do dzisiejszego poranka odebrano tam łącznie 3740 zgłoszeń związanych ze wsparciem dla osób uciekających z Ukrainy. Tylko w ciągu ostatniej doby było to 169 zgłoszeń, najwięcej z nich dotyczyło kwestii związanych z nadaniem numeru PESEL.

Najważniejsze informacje dla uchodźców znajdują się także na stronie Miasta Stołecznego Warszawy w ukraińskiej wersji językowej.

#СолідарнізУкраїною

Ruszył pierwszy punkt humanitarny przy dworcu Warszawa Wschodnia

Dziś w pobliżu dworca Warszawa Wschodnia uruchomiony został punkt humanitarny dla ukraińskich uchodźców, utworzony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i miasto stołeczne Warszawa. To jeden z elementów powstającego w tym miejscu Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa Wschodnia.

Punkt humanitarny znajduje się na boisku przy Centrum Kształcenia Zawodowego 1 (ul. Berka Joselewicza 4), około 500 metrów od dworca Warszawa Wschodnia. Schronienie znajdą w nim osoby, które w ciągu najbliższej doby mają opuścić stolicę w ramach relokacji lub potrzebują czasu na podjęcie decyzji dotyczącej dalszych losów. Po upływie maksymalnie 24 godzin uchodźcy relokowani będą do punktów pobytowych wskazanych przez miasto.

Namiot, którego łączna powierzchnia wynosi 3 tys. mkw., zbudowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To również Fundacja organizuje i koordynuje wszystkie działania. Swoje wsparcie zapewnia też miasto stołeczne Warszawa, m.in. poprzez: dowóz niezbędnego zaopatrzenia, zapewnienie obsady punktu medycznego, pomoc w pozyskaniu wolontariuszy, organizację wsparcia psychologicznego, a także włączenie do sieci kontaktowej uruchomionej w związku z kryzysem.

W namiocie znajdują się recepcja, poczekalnia, jadalnia i sypialnia dla przyjezdnych z terenów Ukrainy. Przy namiocie zlokalizowano natomiast strefę sanitarną, punkt medyczny, zamkniętą strefę zewnętrzną i zaplecze techniczne.

Szersze działania w okolicy dworca

Namiot przy ul. Berka Joselewicza to element szerszych działań miasta, które zakładają utworzenie kompleksowego Centrum Pomocy Uchodźcom obok dworca Warszawa Wschodnia. Poza punktem humanitarnym WOŚP powstaje tam też punkt tworzony przez Norwegian Refugee Council we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

 

 

#СолідарнізУкраїною

Wsparcie dla gości z Ukrainy i przyjmujących ich warszawiaków

Zarówno uchodźcy z Ukrainy, jak i warszawiacy goszczący gości z Ukrainy w swoich domach mogą wnioskować o wsparcie finansowe. W urzędach dzielnic i OPS-ach rozpatrywane są wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz 40 zł za każdy dzień pomocy dla warszawiaków.

Jednorazowe świadczenie dla Ukraińców

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer Pesel może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic oraz ośrodkach pomocy społecznej. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków tj.: ubrania, żywność, czy opłatę za mieszkanie.

Gościsz obywateli Ukrainy? Otrzymasz wsparcie

Warszawiacy, którzy zapewniają zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.)  otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się także ubiegać w urzędach dzielnic.

Maksymalny okres rządowego wsparcia to 60 dni. Przewidziano jednak wydłużenie tego czasu po uzyskaniu zgody Wojewody.

Szybkie wsparcie od UNHCR

Dodatkowej pomocy finansowej udziela Urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych UNHCR. Punkt działa w siedzibie ZTM przy ul. Grochowskiej 316/320. Uchodźcy, którzy przekroczyli którąkolwiek z ukraińskich granic po 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o ekspresowe wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł.

 

 

 

#СолідарнізУкраїною

Реальна допомога біженцям

Куди звернутися за допомогою?

На вокзалах роздають гуманітарні пачки. У районних пунктах надається інформація для біженців та осіб, які надають допомогу. Ви також можете зателефонувати на міські гарячі лінії – також українською – або скористатися сайтами міст (польською, англійською, українською).

Більшість біженців добираються до Варшави потягом. За перший тиждень війни ми допомогли 25 тисячам людям на інформаційних пунктах на Східному та Західному вокзалах.

Допомога на станціях

В пунктах роздають три види пакетів гуманітарних пачок:

Турпакет – сендвіч, сік/вода, батончик.

Гігієнічний пакет – шампунь, гель для душу, зубна щітка і паста, рушник, дезодорант, маски, дезінфекційний гель (за потреби додаються підгузки та зволожуючі серветки, а також харчування для немовлят в баночках, а для жінок гігієнічні прокладки/тампони)

Харчовий пакет: сухий хліб, джеми, м’ясні консерви, паштети, мус, лінзи/вода, стаканчики та одноразові столові прибори.

Крім того, роздають засоби по догляду за немовлятами, пустушки, пляшечки, памперси, підгузники для дорослих, маленькі іграшки, солодощі, щітки для волосся, одяг та взуття. Відвідувачі мають різні потреби, і в залежності від них вони забезпечуються цими додатковими предметами.

Наші пачки значною мірою складаються з подарунків варшав’ян та варшав’янок. Також є речі, подаровані громадськими організаціями, компаніями, ресторанами та придбані за кошти міста.

З перших днів війни ми роздаємо пачки прибуваючим біженцям. Їхню реальну кількість важко підрахувати – набори часто видають, коли одночасно приходить багато людей і волонтери із запасів пачок створюють власні пакети, які не відображаються в статистиці. За нашими підрахунками, минулої ночі прибуло 5600 осіб (11 потягів плюс автобуси), яким ми роздали 5200 продуктових посилок.

Люди отримують на місці ще й гарячі напої та бутерброди, іноді суп. Якщо комусь це потрібно, вони отримують психологічну та медичну підтримку, проживання, транспорт до місця у Варшаві, допомогу в отриманні квитка PKP до наступного пункту призначення, транспортування в аеропорт чи переїзд на іншу станцію. У пунктах працюють компанії, які пропонують безкоштовні SIM-карти та реєстрацію власника цієї карти.

Люди, які не мають друзів у Варшаві, їдуть на міські пункти розміщення – з початку тижня працює пункт в Arena Ursynów, сьогодні відкриваємо пункт на Agrykola. Там вони отримують додаткову допомогу та турботу.

Округові пункти

Міські пункти надають необхідну інформацію та конкретну допомогу – як мешканцям, які приймають новоприбулих, так і неурядовим організаціям та самим українцям. Нижче наведено список пунктів в окремих районах:

Bemowo – WOM, вул. Powstańców Śląskich 70. В робочі години відділення

Białołęka – WOM, вул. Modlińska 197. В робочі години відділення

Bielany – WOM, вул. Stefana Żeromskiego 29. В робочі години відділення

Mokotów – WOM, вул.. Rakowiecka 25/27. В робочі години відділення

Ochota – WOM, вул. Grójecka 17a. В робочі години відділення

Praga-Południe – Термінал Культури Гоцлав, вул. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24. В робочі години відділення, з понеділку до суботи.

Praga-Pólnoc – WOM, вул. Kłopotowskiego 15. В робочі години відділення

Rembertów – Публічна бібліотека ім. Яна Павла II, вул. Gawędziarzy 8. З 8 до 18 год.

Śródmieście – WOM, вул. Nowogrodzka 43. В робочі години відділення

Targówek – WOM, вул. Kondratowicza 20. В робочі години відділення

Ursus – Liceum Ogólnokształcące LVI, вул. Dzieci Warszawy 42. З 8 ранку до 20 вечора з понеділка по неділю.

Ursynów – WOM, al. KEN 61. З 8:00 до 20:00 та в суботу з 10:00 до 14:00

Wawer – Центр підтримки Wawerski, вул. Żegańska 2c. З 8:00 до 16:00 з пн до сб

Wesoła – WOM, вул. I Praskiego Pułku 33. В робочі години відділення

Wilanów – WOM, вул. F. Klimczaka 2. З 8 до 18 год

Włochy – ​​WOM, al. Krakowska 257. У робочий час з пн по нд.

Wola – WCK, ul. Wolska 46/48. З 8:00 до 18:00 з пн по сб.

Żoliborz – WOM, Słowackiego 6/8. В робочі години відділення

Гарячі лінії та сайти

Головний інформаційний пункт працює при Мультикультурному Центрі за адресою вул. Jagiellońska 54, де працюють україномовні консультанти. Там ви можете отримати інформацію щодо: легалізації перебування в Польщі, підтримки консультантів з приводу навчання, працевлаштування, юридичних консультацій щодо легалізації перебування (включаючи міжнародний захист), психологічної підтримки, допомоги у пошуку школи для дитини, курси польської мови, підтримка в процесі адаптації за допомогою участі у регулярних зустрічах та звертаючись до неурядових організацій.

Телефони Центру: +48 22 648 11 11 та +48 604 932 969 (працює весь тиждень з 8:00 до 20:00). За перший тиждень війни цією гарячою лінією скористалися 6800 осіб.

Інформацію також можна отримати в міському контактному центрі Варшава 19115 – за цілодобовим номером телефону 19115.

Гаряча лінія Варшави для громадян України – 505 700 701 також працює протягом тижня з 8:00 до 20:00.

Основну інформацію також можна знайти в Інтернеті. На https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy вони доступні польською та англійською мовами. Також є інформаційний сайт міста – з інформацією, перекладеною українською мовою: https://ua.um.warszawa.pl/

#СолідарнізУкраїною

З 25 лютого 2022 року Міністерство охорони здоров’я запровадило можливість вакцинації українців в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.

Безкоштовні щеплення біженців від коронавірусу також проводять у муніципальних центрах вакцинації проти COVID-19: gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-prasz-covid-19-cudzniemcow-narodowosci-ukrainskiej

#СолідарнізУкраїною

УВАГА!

Звертаємо Вашу увагу, що інформаційне бюро #PKiN не працює. Інші інформаційні пункти у столиці Варшави працюють в повну силу.

Інформаційні пункти розташовані на Східному та Західному вокзалах.

Гарячі лінії Варшави для громадян України:

+48 505 700 701

+48 22 648 11 11

+48 604 932 969

+48 22 656 64 63 (цілодобово)

Актуальна інформація на сайтах:

https://warszawa19115.pl/-/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

https://ochotnicy.waw.pl/

#СолідарнізУкраїною

Триває збір. Що і куди можна принести?

У кожному районі міста працює пункт прийому біженців. Найбільше потрібні продукти харчування з тривалим терміном зберігання для дітей і дорослих, а також засоби особистої гігієни та миючі засоби.

– Польське суспільство сьогодні проходить випробування на солідарність. За останні дні я мав десятки інтерв’ю з українськими біженцями. Усі вражені тим, що поляки так тепло зустрічають їх, що витрачають стільки часу та зусиль на допомогу сусідам. Жінки та діти зі сльозами на очах розповідають про сотні ознак доброти. Наші міські інформаційні пункти та місця, куди ми приймаємо біженців, переповнені гуманітарними пачками – їжею та напоями. Жінки, дівчата та діти з гордістю розповідають про своїх чоловіків, братів, синів і батьків, які борються за свободу. Їх голос ламається, коли я кажу їм, що ми також пишаємося ними, – каже мер Варшави Рафал Тшасковський. – Вчора маленька українка в центрі в Сероцьку, де проживало понад 200 українок з дітьми, з сяючою посмішкою взяла мене за руку і сказала: «Дякуємо, що нам допомагаєте». Я даю вам усі ці обійми як своєрідне зобов’язання – що почуття солідарності та готовності допомогти, виражене сьогодні, не зникне скоро.

Що потрібно?

Збір для біженців з України ще триває. Що ми збираємо?

Їжа з тривалим терміном зберігання (банки, супи, сухий хліб, кава, чай, солодощі, енергетичні батончики, вода в пляшках, тощо)

Дитяче харчування: сухе молоко, їжа в баночках, тощо.

Засоби особистої гігієни: гелі, мило, шампуні, тощо – для дітей та дорослих.

Засоби для чищення, гігієнічні серветки.

Дитячі товари, такі як молочні пляшечки, пелюшки, серветки, тощо.

Засоби т.зв. першої допомоги, включаючи пов’язки, марлю, необхідні ліки, тощо.

Ми також збираємо речі похідного типу: спальні мішки, ковдри, матраци, похідні ліжка, килимки, але це не найгостріша потреба. Проте, будь ласка, не беріть з собою одяг.

Пункти збору

Де і в який час ми збираємо подарунки від варшав’ян та всіх небайдужих?

Bemowo. Районне відділення, вул. Powstańców Śląskich 70. Години: 8-16.

Białołęka. Районне відділення, вул. Modlińska 197. Години: 7-21.

Bielany. Районне відділення, вул.Żeromskiego 29 (вхід з вулиці Jarzębowskego, вхід C. Години: 8-20.

Mokotów. Дом Культури KADR, вул. Rzymowskiego 32. Години: 11-18 з пн до пт.

Ochota. POPS Ochota, вул. Częstochowska 11/15 (на площи Baśniowа). Години: 8-18.

Praga Południe. OPS, вул. Paca 42. Години:  9-18.

Praga Północ. Празький Пункт Підтримки України, вул. Targowa 81. Години: 12-20 з пн до пт, a в суботу 9-12.

Rembertów. Районне відділення, al. Chruściela 26. Години:  8-20.

Śródmieście. OSiR Śródmieście, вул. Polna 7a. Години:  8-20.

Targówek. Дом Культури Świt, вул. Wysockiego 11. Години:  10-15 з пн до пт

Ursus. Zespół Szkół 42, вул. Dzieci Warszawy 42. Години: 8-22.

Ursynów. вул. Gandhi 9. Години: 14- з пн до пт, a в суботу 10-14.

Wawer. Центр Культури Вавер, вул. Żagańska 1a. Години:  8-18.

Wesoła. Районне відділення, вул. I Praskiego Pułku 33. Години:  8-18.

Wilanów. Центр Культури Віланув, вул. Kolegiacka 3. Години:  10-18.

Włochy. Районне відділення, вул. Krakowska 257. Години:  8-18.

Wola. Районне відділення, al. Solidarności 90 (вхід з вулиці Żelazna). Години: 8-18 з пн до пт

Żoliborz. SP nr 396, вул. Anny German 5a. Години: 8-16.

Пачки вже відправили двома колонами – до Києва та до Львова.

#СолідарнізУкраїною

Dziś (1.03.2022) od godz. 14.00 do 20.00 Fundacja Legii prowadzi zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy, które wspomogą funkcjonowanie miejskich punktów dla uchodźców! Miejsce zbiórki znajduje się przy trybunie A kompleksu Legia Tenis od strony ul. Myśliwieckiej.

Najbardziej potrzebne na tę chwilę rzeczy:

    • Produkty higieniczne: Mydło, Pasta do zębów, Szczoteczki do zębów, Podpaski, Pieluchy dla dzieci, Mokre chusteczki, Szampony, Maseczki, Środki antyseptyczne, Pościel jednorazowa, Śpiwory;
    • Artykuły spożywcze: Mleko modyfikowane dla dzieci, kaszki, słoiczki dla dzieci, Dania instant (gotowe), Jedzenie w puszkach, Batony energetyczne.

 

#СолідарнізУкраїною

Ветеринарний догляд та допомога в притулку

Багато біженців беруть із собою своїх домашніх тварин, тому нас також підтримує притулок Na Paluchu, куди ви можете звернутися за ветеринарною допомогою, наприклад, якщо вам потрібна негайна допомога, чип або їжа.

Допомога в притулку по вул. Paluch 2 надається з 10 до 18, однак у разі загрози життю тварини надається 24 години на добу.

За допомогою, будь ласка, звертайтеся за телефонами: +48 22 868 15 78 та +48 22 868 15 79 (працює цілодобово) або електронною поштою: ba@napaluchu.waw.pl або info@napaluchu.waw.pl.

Фінансова та матеріальна підтримка Варшавського зоопарку 

Трагедія, що відбувається в Україні, також торкається тварин у зоопарках, заповідниках та заповідниках реінтродукції. Доглядачі не залишають своїх вихованців, часто з міркувань безпеки – навіть цілими сім’ями – живуть на території зоопарку.

Варшавський зоопарк постійно контактує із зоопарками України та намагається задовольнити їхні реальні потреби. Одним із заходів у цьому напрямку є збір коштів, оголошений Фондом розвитку Варшавського зоологічного саду PANDA, Варшавського зоопарку та Лодзінського зоопарку.

W Pałacu Kultury i Nauki funkcjonuje całodobowy punkt informacyjny, gdzie obywatele Ukrainy otrzymają niezbędną pomoc.
Wejście od strony Dworca Centralnego.
Punkt posiada specjalna infolinię: +48 22 656 64 63
Zgłoszenia od ochotników przyjmowane są na stronie www.Ochotnicy.waw.pl