Warszawa w żółtej strefie

Tekst rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dostępny tutaj

 

Od 4 maja obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • szkoły podstawowe – klasy I-III – nauczanie stacjonarne
 • galerie sztuki, muzea – otwarte
 • galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane – otwarte
 • miejsca kultu religijnego – 1 osoba na 15m2

Od 1 maja obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

SPORT

 • obiekty na świeżym powietrzu – limit 50 osób
 • obiekty kryte – wyłącznie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z limitem 50% obłożenia

Od 15 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • w szkołach podstawowych, klasy 1-3: nauczanie w trybie hybrydowym
 • zamknięte galerie handlowe – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, usługi
 • zamknięte hotele: wyjątkiem podróże służbowe i hotele pracownicze
 • zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki, baseny
 • zamknięte placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki

Od 27 lutego obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • Obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki

Od 12 lutego obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

Będzie możliwe:

 • Otwarcie hoteli kin i teatrów przy zachowaniu reżimu sanitarnego i 50% obłożenia

Od 1 do 14 lutego obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

Będzie możliwe:

 • funkcjonowanie sklepów w galeriach handlowych,
 • otwarcie muzeów i galerii sztuk  w ścisłym reżimie sanitarnym,
 • zniesienie godzin dla seniora.

Pozostałe obostrzenia nadal obowiązują.

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, sklepy zoologiczne, budowlane, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Zamknięte stoki narciarskie.
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.
 • Zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób.
 • Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:
 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. (wyjątkiem są półkolonie).
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki, baseny
 • W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m.kw. w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 m.kw. Z kolei w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m.kw. może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m.kw.
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.
 • Zamknięte dyskoteki i kluby nocne
 • Przedłużona zostaje praca zdalna urzędów.

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały od 28 listopada, ulegają przedłużeniu.

Od soboty, 7 listopada, oprócz już obowiązujących zasad bezpieczeństwa zaczną obowiązywać kolejne:

Edukacja i młodzież

 • w szkołach podstawowych, klasy 1-3: również przejdą na nauczanie w trybie zdalnym;

Życie społeczne i seniorzy

 • Zakaz organizowania spotkań i imprez;
 • Zgromadzenia publiczne ograniczone do maks. 5 osób

Sklepy, targowiska

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych:w sklepach do 100m2 – 1 os/10m2, a w sklepach powyżej 100m2 – 1 os/15m2;
 • Sklepy w galeriach handlowych: zamknięte, z wyjątkiem sklepów z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz usługi;

Kościoły

 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 15m2;

Hotele

 • dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej;

Wydarzenia kulturalne (kina, teatry)

 • zamknięte placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domu kultury, ogniska muzyczne itp.

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 24 października

Edukacja i młodzież
 • w szkołach wyższych, oraz ponadpodstawowych oraz w klasach 4-8 szkół podstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);
 • w godz. 8-16 dzieci i młodzież do 16. r.ż mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.

Życie społeczne i seniorzy

 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób. Nie dotyczy osób mieszkających razem oraz spotkań zawodowych;
 • ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. r.ż. z wyłączeniem:
  • wykonywania czynności zawodowych;
  • wyjść niezbędnych do codziennego funkcjonowania (np. zakupy, wizyta u lekarza);
  • wyjść do kościoła
 • zawieszona działalność sanatoriów z wyjątkiem turnusów rozpoczętych przed 26 października.

Gastronomia

Zamknięte restauracje, puby, kawiarnie, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos.

Sport

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności. Zawieszona działalność siłowni, basenów, aquaparków.

Wyjątkiem są: działalność w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów i przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole).

Oprócz tego nadal obowiązują obostrzenia wprowadzone od 17 października:

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej

 • na ulicach, drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;
 • w środkach transportu publicznego;
 • na terenie nieruchomości wspólnych na klatkach schodowych; w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. urzędach, bankach, na poczcie;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w kościołach i w innych miejscach sprawowania kultu;
 • w kinie i teatrze;
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu,
 • w salonie masażu i tatuażu.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży;
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz;
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS);
 • w samochodach prywatnych nawet jeśli podróżujemy z osobą, z którą nie mieszkamy.

Kto nie musi zasłaniać nosa i ust w miejscach publicznych?

 • dzieci do 4 lat;
 • osoby, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;
 • osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • osoby, które mają problemy z oddychaniem (muszę mieć przy sobie orzeczenie lub zaświadczenie!);
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną;
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne.

Transport zbiorowy

 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • obowiązek zakrywania ust i nosa.

Sklepy, targowiska

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę, a w obiektach handlowych powyżej 100 m2 – jedna osoba na 15 m2;
 • godziny dla seniora: od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, w sklepach, drogeriach, aptekach i na poczcie obsługiwane są tylko osoby powyżej 60. roku życia;
 • zakrywanie ust i nosa;
 • rękawiczki jednorazowe lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Może przebywać tylko obsługa oraz obsługiwani klienci.

Zgromadzenia

 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób;
 • uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły

 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • zakrywanie ust i nosa.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

 • zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne).

Wydarzenia kulturalne (kina, teatry)

 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zakrywanie ust i nosa.

Kongresy, targi

 • zakaz organizowania.

Kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet)

 • zakaz działalności.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://warszawa19115.pl/-/zalecenia-dla-mieszkancow.